Vitajte na stránkach Potápačskej školy CMAS!Mapa stránok:
Aktuálne kurzy potápania

Kurz DAN Oxygen Provider
Ďalší kurz sa môže v tomto roku konať podľa individ. záujmu v zmysle podmienok a programu kurzu.

CMAS Nitrox Diver
podľa záujmu a podľa programu kurzu.Predaj / kúpa
Image/Newwht.jpg

Predám 1 ks. 15 l. fľaša s platným testom za 100 €
   e-MailPredám 4 ks. klasických žaketov jednotlivo po 40 € alebo všetky dohodou


eMail
Predám neoprénové potápačské obleky 5 - 7 mm jednotlivo za 40 € , alebo viac kusov dohodou
Výška cca. 180 cm,   

Výška cca. 170 cm,   

Výška cca. 170 cm,   

Výška cca. 170 cm,   

Predám suchý potápačský oblek Scubapro s letným tepelným podoblekom za 450 €


Výška cca. 182 cm,      e-Mail

História výcviku C.M.A.S.
Vývikový systém CMAS sa stal oficiálnym výcvikovým systémom potápania v Ceskoslovensku už v roku 1967, pretože sme v tomto roku boli do CMAS prijatí za oficiálneho člena ako 46. krajina. Základy CMAS vznikli založením Podmorskej športovej komisie ("Comit‘é des Sports Sous-Marins" - Underwater Sports Committee) v rámci medzinárodnej konfederácie pre športový rybolov vzniklej 22.febr. 1952, so všetkými jej funkciami a zodpovednostami.
O niekolko rokov neskôr sa v dnoch 9.-11. januára 1959 konalo stretnutie v Monaku s cielom založenia Svetovej konfederácie aktivít pod vodou. Delegáti sa dohodli na názve C.M.A.S., a skratke Confédération Mondiale Des Activités Subaquatiques.
O dalších sedem mesiacov neskôr sa v Bruseli dna 28. septembra 1959 konal prvý kongres CMAS, kde sa stretli zástupcovia týchto nezávislých medzinárodných federácií : Spolková republika Nemecko, Belgia, Brazília, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Monako, Portugalsko, Švajciarsko, USA a Juhoslávia. Tieto federácie predstavovali spojenie všetkých podmorských aktivít vykonávaných v tej dobe.
Vyššie uvedené konfederácie a asociácie s príslušnými zhromaždenými reprezentantmi, sú nositelmi práva byť považovaní za zakladajúcich členov konfederácie C.M.A.S.
Prvým riaditeľom C.M.A.S. sa stal známy commandant J.Y. Cousteau
Vznikli prvé výcvikové smernice, ktorých autor bol pán Pierre Perraud a ktorý ešte v novembri 2001 aktívne vystupoval ako hosť predsedníctva CMAS na medzinárodnej konferencii inštruktorov v talianskej Arone.
V súčasnosti zahŕňa CMAS 101 národných federácií a 83 potápačských asociácií / organizácií užívajúcich štatút federácie.
CMAS je nevládna organizácia uznaná organizáciou UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), je členom UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature), WWF (World Wildlife Fund), IOC (International Olympic Committee), AGFIS (Association Générale des Fédération Internationales des Sports) a IWGA (International World Games Association).
Kurzy C.M.A.S.
- Úvod do potápania so vzduchovým prístrojom
- Potápanie so základnou výstrojou
- Potápač Junior - Bronz
- Potápač Junior - Striebro
- Potápač Junior - Zlato
- CMAS P* - Potápač s jednou hviezdou
- CMAS P** - Potápač s dvoma hviezdami
- CMAS P*** - Potápač s troma hviezdami
- CMAS P**** - Potápač so štyrmi hviezdami
- CMAS I* - Inštruktor s jednou hviezdou
- CMAS I** - Inštruktor s dvoma hviezdami
- CMAS I*** - Inštruktor s troma hviezdami
- Obsluha prenosných vysokotlakových kompresorov
- Orientacia pod vodou
- Vyhľadávanie a vyzdvihovanie
- Nočné potápanie
- Ovládanie malého plavidla na mori
- Záchrana pri potápaní
- Potápanie pod ľadom
- CMAS Nitrox Diver
- Dan Oxygen Provider

Potápačské odkazy

DAN - Alert Diver

DAN Europe - www.daneurope.org

Od roku 2009 si môžu členovia DAN-u prečítať časopis 'Alert Diver' v ELEKTRONICKEJ podobe a v 15 jazykoch !
kde jedným z jazykov je čeština.MOTTO ROKA
Vážení priatelia má niekto záujem si kúpiť niektoré súčasti potápačskej výstroje ponúkanej DAN-om ?

Ak áno, vybral som z katalógu niektoré zaujímavé komponenty, súvisiace s bezpečnosťou a eventuálnou záchranou či už s kyslíkom alebo bez neho. Uvedené ceny sú bez ČIASTOČNÉHO poštovného !
Dôležité upozornenie DAN-u :

Ošetrenie po nehode a Dekompresné komory ...
Aké nebezpečné môže byť porezanie korálom ! Milí priatelia v DAN-e ...
Nehoda Lovca krokodýlov

Niečo pre pytliakov (v orginále !)Freediving má nieco do seba !Od 24. mája 2004 vstúpili do platnosti značné zmeny v ...DAN Europe rozbehol medzinárodnú kampaň k podpore dekompresných komôr v sieti DAN za účelom podpory akcie "Kvalita a bezpecnosť". Akonáhle sa obráti poranený potápač po nehode na DAN, nasleduje krok zabezpeciť potrebné a adekvátne vyšetrenia a odtransportovať ho k zariadeniu kde bude liečený. V mnohých prípadoch je to dekompresná komora. DAN je pri pomoci svojim členom odkázaný na tieto zariadenia a zodpovedajúco tomu je dôležitá časť jeho misie - podpora regionálnych rekompresných zariadení a zaistenie aby táto služba bola istá a bola vždy k dispozícii.... (pokračovanie)

© Majo Koiš, 2002 - 2003.
[Kompresory a príslušenstvo]