Potápačské centrum Bratislava Zväzu potápačov Slovenska (ZPS) a potápačský klub Marlin Bratislava zabezpečuje za účasti svojich vysoko kvalifikovaných inštruktorov potápačský výcvik pre široku verejnosť v medzinárodnom výcvikovom systéme CMAS. Vedomosti a schopnosti uchádzača o potápačské kvalifikačné stupne sú hodnotené formou záverečných testov, pričom však musia byť splnené všetky požiadavky na príslušný kvalifikačný stupeň podľa Výcvikových smerníc ZPS. Záujemci o výcvik, ktorí sú mladší ako 18 rokov, musia predložiť písomný súhlas rodičov alebo zákonných zástupcov k výcviku a o oboznámení sa s bezpečnostnými smernicami ZPS .
Kvalifikačné stupne P*, P** a P*** sa líšia počtom odpotápaných hodín, a dosahovanou hlbkou - vid Výcvikové stupne u jednotlivých kvalifikácií.


CMAS P* CMAS P** CMAS P*** CMAS P**** CMAS I* CMAS I** CMAS I***

Potápač Junior - Bronz Potápač Junior - Striebro Potápač Junior - Zlato DAN Oxygen Provider Basic Nitrox Diver

Úvod do potápania so vzduchovým prístrojom | Potápanie so základnou výstrojou | Obsluha prenosných vysokotlakových kompresorov | Orientácia pod vodou | Vyhľadávanie a vyzdvihovanie | Nočné potápanie | Vedenie malého plavidla na mori | Záchrana pri potápaní | Potápanie pod ľadom
[Kompresory a príslušenstvo]